بیست و دومین همایش آموزش پزشکی کشوری

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی: ماموریت گرایی و تمایز رسالت در دانشگاههای علوم پزشکی

بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به یاری خداوند متعال با محور " تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی: ماموریت گرایی و تمایز رسالت در دانشگاههای علوم پزشکی در روزهای 31-29 اردیبهشت 1400 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.

دریافت پوستر همایش

       

      جهت اطلاع از اخبار همایش کلیک نمایید. 

 

کارگاه های پیش از همایش اعلام شد.

                                                 

    مشاهده ی لیست کارگاه ها