شرح وظایف

معرفی اداره تغذیه 

   

            

نام و نام خانوادگی کارشناس اداره تغذیه : ظهیر مختاری

سمت : کارشناس امور دانشجویی 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم تربیتی

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴  داخلی  ۱۰7

 

شرح وظایف اداره تغذیه

برنامه ریزی لازم در جهت اجرای اهداف تعیین شده و انجام وظایف پرسنل

تدوین برنامه غذایی هفتگی ویژه دانشجویان و پرسنل دانشکده

تهیه مواد اولیه بر حسب نیاز و مطابق با استاندارد های لازم

نظارت و کنترل بهداشتی در تهیه و انتقال مواد غذایی به انبارها و نکهداری آنها بر ظبق اصول بهداشتی

نظارت بر پاکسازی، آماده سازی ، شستشو و نگهداری مواد غذایی قبل از طبخ

نظارت بر طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل های طبخ و توزیع غذا

نظارت بر اجرای کلیه امور بهداشتی لازم در کلیه مراحل آماده سازی، طبخ و توزیع غذا

ورود به سامانه تغذیه