المپیاد علمی دانشجویی

معرفی المپیاد علمی دانشجویی

روش آموزش سنتی در دانشگاه ها در بیشتر مواقع مخلوطی از اطلاعات و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می‌دهد، اما آنان را در تجزیه و تحلیل، اولویت بندی و سازماندهی دانش نو‌ظهور که لازمه تفکر انتقادی بوده و منجر به یادگیری موثر و با معنی خواهد گشـت، به حال خود می‌گذارد. یکی از روشهای رفع این نقیصه طراحی مسابقه‌ای کشوری است که مهارت حل مساله به صورت تیمی جزء ارزشهای آن باشد. المپیاد باعث افزایش اعتماد به نفس دانشجویان می شود و به انتخاب شغل آینده‌شان کمک می کند. این امر نشان می‌دهد که شرکت در مسابقات علمی می‌تواند به رشد فردی و حرفه‌ای فرد کمک کند. با توجه به تفاهم به وجود آمده در میان اکثر دانشگاه ها و مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر و استدلال بین دانشجویان علوم پزشکی، هم اکنون بستر مناسبی برای برگزاری این المپیاد فراهم آمده است.

 فایل آئین نامه المپیاد علمی دانشجویی

 

فراخوان دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی

 

 

 منابع حیطه های استدلال بالینی و تفکرعلمی در علوم پایه

 منابع کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم