آموزش مجازی

واحد آموزش مجازی

معرفی واحد:

امروزه آموزش با روش ها و ابزارها و محیط های جدید ارتباطی رو به رو شده است.پیشرفت های اخیر در صنعت رایانه و اطلاع رسانی، ورود و ظهور شبکه های اطلاعرسانی محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی، و به ویژه اینترنت ،چندرسانه ای ها،فناوری های ارتباطی، ابزار و روش های جدید را پیش روی طراحان،برنامه ریزان ، مدیران و مجریان برنامه های آموزشی قرارداده است.به این ترتیب،الگوهای سنتی یادگیری متحول شده اند و کاربران با حجم گستده ای از اطلاعات و دانش مواجه هستند.در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه ارتباط از راه دور، در حال ایجاد و راه اندازی دانشگاه ها و کلاس های مجازی و الکترونیکی هستند.

آموزش مجازی روش نوینی از آموزش در یستر اینترنت میباشدکه درآن یادگیرنده میتواند در محیطی با تمام ویژگی های محیط فیزکی یا استاد درس ارتباط برقرار نموده و مواد آموزشی را دریافت نماید.در این روش محدودیت فیزیکی و زمانی وجود نداشته، در نتیجه تعداد بیشتری از یادگیرندگان می توانند در هر زمان و مکانی در کلاس درس شرکت نمایند.آنچه مسلم است ، آموزش مجازی روش مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها، خلاقیت ها و نوآوری ها خواهد بود.بنابراین بازنگری در روش های یاددهی و یادگیری در محیط های آموزشی به یکی از ضرورتها و اولویت های مهم موسسات آموزشی تبدیل شده است.

لذا دانشکده علوه پزشکی خمین با بهره گیری از سیستم های الکترونیکی با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر، آسان تر و ارتقای سطح علمی دانشجویان اقدام به مجازی سازی کلاس های آموزشی و محتوای درسی نموده است.در همین راستا واحد آموزش مجازی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در مهرماه سال 1395 راه اندازی شد.

قرن بیست و یکم چالش منحصر به فردی را در برابر نظام های آموزشی دنیاقرار داده استو بسیاذی از موسسات با استقبال از فناوری های نوین خود به این چالش واکنش مثبت نشان داده اند.در این شرایط موسسات آموزش عالی باید خود را برای پذیرش تحولات و چالش های موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین آماده نمایند.در حال حاضر آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان یک ضرورت با حداقل هزینه، حداکثر کارایی، کیفیت و سرعت بالا مورد توجه می باشد.لذا فراهم نمودن زمینه توسعه آموزش مجازی و فناوری اطلاعات در نظام آموزشی موسسات آموزش عالی و آشنایی اساتید، دانشجویان، کارکنان و مدیران با این امر و نحوه استفاده و بهره برداری از این منبع عظیم اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است.

هدف کلی

ارتقاء نحوه ارائه آموزش مجازی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین.

اهداف اختصاصی

1- ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.

2- ارتقاء نحوه ارائه آموزش اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.

3- ارتقاء نحوه ارائه آموزش کارکنان رشته های مختلف علوم پزشکی با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.

 

 

 

صفحه تولید محتوای مجازی