نقشه سایت

تماس با مدیریت آموزش و تحقیقات

 ایمیل مدیریت آموزش و تحقیقات :

 

academicaffairs@khomeinums.ac.ir

 

 شماره تماس بخش آموزش و تحقیقات :

 

جناب آقای مؤمنی : 08646221536 داخلی 108

دورنگار : 08646226007