درباره ما

معاونت تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خمین به دلیل تازه تأسیس بودن این دانشکده در معاونت آموزش، تحقیقات، فرهنگی و دانشجویی ادغام شده است و از مرداد ماه 1395 به دنبال استقلال دانشکده از دانشگاه علوم پزشکی اراک فعالیت خود را شروع نمود.

این حوزه با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش و فناوری در توسعه همه جانبه و به لحاظ نیاز و موقعیت فعلی کشورمان به تولید علم و ممارست بر آن، مصمم است در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت ها و کشفیات، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی را فراهم نماید و در نهایت با به کارگیری نتایج تحقیقات برای ایجاد تغییر مناسب، استفاده رسمی و عینی مؤثر آن را فراهم گرداند.

همچنین این معاونت نسبت به ایجاد، ترویج و تشویق فرهنگ فعالیت های تحقیقاتی به ویژه انتشار فعالیت ها در قالب مقاله و کتاب در سطح بین المللی اقدام نموده است، در این راستا در نظر است منابع اطلاعاتی، علمی و تجهیزاتی دانشکده را به آخرین فن آوری مورد نیاز روز مجهز نمایند.

معاونت تحقیقات دانشکده تسهیلات لازم برای شرکت دانشگاهیان در مجامع علمی داخلی و خارجی را فراهم نموده است. همچنین سعی دارد با برگزاری سمینارها و کنگره ها، دعوت از اساتید و محققین در خصوص تبادل اطلاعات علمی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی به منظور تقویت بنیه علمی پژوهشی دانشکده تلاش می نماید.