دفتر استعدادهای درخشان

معرفی دفتر استعدادهای درخشان

یکی از وظایف اصلی دانشگاه که به عنوان یک نکته قوت محسوب می‌شود و آموزش دانشگاه با تمرکز بر آن در نظر دارد کارکرد مطلوب‌تری در توسعه سلامت و پزشکی ارائه نماید، توجه به استعدادهای درخشان و نخبه پروری است که علاوه بر تامین بدنه کارشناسی قوی و مطمئن در حیطه سلامت و پزشکی بتواند سیستم های خبره ای را ایجاد نماید. موتور محرکه جوامع پرشتاب، نخبگان و انسان‌های باهوش هستند و ارزش افزوده ملی این ملل به ظهور پدیده های انسانی نادر و خارق العاده ای که با تراوشات ذهنی، جامعه خویش را به خودباوری، استقلال و توسعه پایدار سوق می‌دهند. دفاتر استعدادهای درخشان جای پایی برای حضور و سکویی برای جهش انسان‌هایی است که می خواهند توانایی خود را عرضه نمایند، برای انان که می‌خواهند نشان دهند که ما می توانیم. واحد استعداد درخشان شاخه‌ای از مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه می باشد که برای اولین بار در سال 1385 تأسیس گردید و در ابتدا با تدوین آیین نامه داخلی فعالیت نمود و هم اکنون فعالیت‌های خود را با پوشش 100 درصدی آیین نامه‌های وزارت متبوع ادامه می‌دهد.

 هدف کلی این دفتر فراخوان و جذب جوانان پر توان و نخبه می‌باشد تا با فراهم نمودن فرصت حداکثر رشد شناختی و خودباوری را در این عزیزان به وجود آورد.

 

مسئول استعدادهای درخشان:آقای دکتر داوود آزادی

کارشناس استعدادهای درخشان:خانم شکری

 منابع یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی

 منابع حیطه های استدلال بالینی و تفکرعلمی در علوم پایه

 منابع کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم

 آئین نامه استعدادهای درخشان

 آئین نامه نامه تسهیل ادامه تحصیل استعداد درخشان

 جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بند ب استعدادهای درخشان

 کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی

 آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه کشوری

 آئین نامه اجرایی موضوع5نشست66