شرح وظایف

اهم فعالیتها و وظایف اداره آموزش:

1حوزه ثبت نام:

دریافت اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری از سازمان سنجش و ثبت نام منسجم در اواخر شهریورماه هر سال

- بررسی و پیگیری مراحل تکمیل پرونده دانشجویان در طی نیمسال تحصیلی اول و دوم از نظر اصل  مدارک و تاییدیه‌های مدارک تحصیلی آنان

- اعلام مغایرت های معدل ونام خانوادگی و یا شماره ملی دانشجویان به سازمان سنجش آموزش کشور

- انجام امور ثبت نام دانشجویان نیمه متمرکز فوریت های پزشکی در نیمسال دوم در دو مرحله.

-انجام مکاتبات و هماهنگی و برگزاری مراحل مصاحبه وگزینش رشته کاردانی فوریت پزشکی کارکنان عملیاتی بر اساس سوابق تحصیلی و ثبت نام از آنها در نیمسال دوم سال تحصیلی.

- پیگیری تعهدات محضری و قانونی پذیرفته شدگان دارای تعهد.

2--حوزه نقل و انتقال و میهمانی

- تنظیمات سامانه نقل و انتقال و میهمانی و اطلاع رسانی به دانشجویان.

- صدور فرم میهمانی و انتقالی برای دانشجویان متقاضی این دانشکده به سایر دانشگاه‌ها.

- بررسی درخواستهای انتقالی و میهمانی در سامانه و انجام فرایندهای مربوطه در سامانه،طرح درخواستها در شورا و درج نتیجه در سامانه.

- ارسال پرونده دانشجو به دانشگاه مقصد پس از موافقت دانشگاه مقصد و طی نمودن مراحل تسویه حساب دانشجو با این دانشکده.

 - پیگیری ارسال پرونده آموزشی دانشجویان منتقله به این دانشکده  از دانشگاه مبدا.

3حوزه نظام وظیفه :

- ثبت‌نام، ثبت اطلاعات مشمولین پذیرفته شده هرسال در سیستم سماء، معرفی به پلیس+10 و پیگیری تا دریافت تاییدیه معافیت وثبت آنها و ثبت در سیستم سماء و تحویل به بایگانی و...)

- ابطال معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان، انجام امور مربوط به ابطال معافیت دانشجویان اخراجی، انصرافی، انتقالی و..

انجام مکاتبات  مربوط به دانشجویانی که سقف سنوات مجاز آنها به پایان رسیده جهت دریافت مجوز از نظام وظیفه وصدور گواهی اشتغال به دانشجویان جهت نظام وظیفه و هرگونه مکاتبات لازم در مسائل نظام وظیفه

انجام امور مربوط به خروج از کشور دانشجویان.

4-حوزه دانش آموختگان:

- یکی از وظایف مهم این اداره، فارغ التحصیل نمودن دانش آموختگان در کلیه مقاطع (کاردانی – کارشناسی) می باشد که این امر از اهم کارهای آموزشی است .

- بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده

- تنظیم فرمهای تسویه حساب و تحویل به دانشجو

- استعلام‌ از مدیریت امور دانشجویی به منظور اعلام بهره مندی دانش آموخته از امکانات صندوقهای رفاه.

- کنترل دروس و کارنامه کل بر اساس چارت درسی ،تکمیل فرم فراغت از تحصیل،

- اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان مرد (مشمول خدمت وظیفه عمومی ) به معاونت وظیفه عمومی ناجا

- ثبت فارغ التحصیلی دانش آموخته در سیستم سما و در نهایت ثبت در پورتال دانش آموخته گان

- بایگانی سوابق فارغ التحصیلان به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

- صدور گواهی فراغت از تحصیل

- صدور گواهینامه موقت تحصیلی

- صدور تأییدیه تحصیلی

- صدور گواهی معدل و ریز نمرات

صدور دانشنامه

5- حوزه خدمات ماشینی

- تهیه نسخه پشتیبان از سامانه ها

- دریافت اطلاعات جدیدالورودها از سنجش و تبدیل اطلاعات و انتقال به سما

- انتقال جدیدالورودها به وب و تهیه فرمهای ثبت نام و فعال نمودن سامانه ثبت نام اینترنتی

- ورود اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده

- انجام عملیات آموزشی دانشجویان از قبیل: ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ،تعریف دروس در هر نیمسال تحصیلی, انچام امور مربوط به انتخاب واحد و حذف و اضافه و حذف اضطراری،تهیه فرمهای تاییدیه انتخاب واحد ،کارنامه تحصیلی، تهیه لیستهای مختلف, کنترل ورود نمرات بطور صحیح

- تهیه گزارشات آماری جهت واحدهای مختلف بر حسب تقاضای آنها

- پشتیبانی فنی سیستم استعداد درخشان، ستاد شاهد و ایثارگران، ثبت نمرات اساتید و هیات علمی، ارزشیابی آنلاین اساتید و هیات علمی دانشکده،نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان تحت وب حوزه.

و کلیه اقدامات مورد نیاز در هر ترم از جمله:تعریف نیمسال جدید،تعریف کاربری جهت اساتید جدید،کنترل ثبت نمرات توسط اساتید و ....

6-حوزه بایگانی آموزش

تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود و اعلام نقص مدارک به دانشجو و بایگانی پرونده

بایگانی کلیه مدارک آموزشی دانشجویان در پرونده تحصیلی در طول مدت تحصیل از جمله انتقال،میهمانی ،فرمهای انتخاب واحد و کارنامه و....

- بررسی و کنترل پرونده دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و اعلام نقص مدرک

-و در نهایت بایگانی و تفکیک پرونده دانش آموخته گان در فایلهای مخصوص

7-  فعالیتهای دیگر مرتبط با خدمات آموزشی شامل :

-  نظارت بر  اداره امور کلاس ها

-صدور گواهی اشتغال به تحصیل

-  معرفی دانشجویان جهت کار دانشجویی

-  شرکت در جلسات مورد لزوم از طرف دانشکده و یا اداره کل آموزش

-  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان سال آخر

-  برنامه ریزی دروس عمومی و معارف قبل از شروع هر نیمسال

-  طراحی برنامه امتحانات پایان ترم

-  برگزاری امتحانات پایان ترم

-  پیگیری لیستهای حضور و غیاب و نمره از اساتید در هر نیمسال و بایگانی آنها

-  صدور گواهی تدریس جهت اساتید در پایان هر نیمسال

-  تهیه لیست اساتید و تنظیم قراردادهای حق التدریس

-  انجام امور مربوط به تغییر وضعیت تحصیلی دانشجویان از جمله :تغییر رشته،انصراف،مرخصی تحصیلی و ...

-  مسئولیت و انجام امور دبیرخانه شورای آموزشی دانشکده، هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورا، پیگیری ابلاغ مصوبات شورا.

-  انجام اقدامات و فعالیتهای مربوط به دانشجویان از جمله :حذف شورای معین،حذف ستاد شاهد

-  مکاتبات لازم با سازمان سنجش آموزش کشور در مورد اعلام ظرفیت پذیرش و ...

- مکاتبات لازم با اداره کل دانشجویان و دانش آموختگان داخل و نیز حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع به منظور حل و فصل برخی از موارد آئین نامه آموزشی و یا دستورالعمل های اجرائی

نظارت بر اجرای آئین نامه های آموزشی

انجام کلیه مکاتبات اداری در حوزه آموزش.