اطلاعیه جشنواره مطهری سه‌شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹
اطلاعیه نشریات دانشجویی یک‌شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۹
جشنواره فیلم مستند روایت همدلی یک‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
جشنواره طنز اخلاقی "قند پهلو" سه‌شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400 دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه استعدادهای درخشان چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
دوره آموزشی خونریزیهای گوارشی یک‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
پویش دانشجویی «من_ماسک_می زنم» چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۹