اطلاعیه استعدادهای درخشان

اطلاعیه استعدادهای درخشان

اطلاعیه استعدادهای درخشان

بر اساس درخواست متقاضیان استعداد درخشان که موفق به ثبت نام در سامانه ثبت نام استعداد درخشان نشده اند یا نیاز به تصحیح اطلاعات خود دارند، مقرر شد مهلت جدیدی جهت ثبت نام یا ویرایش اطلاعات استعداد درخشان در نظر گرفته شود.

کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده اند باید از تاریخ ۳ تا ۵ شهریورماه جاری از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام این سهمیه یا ویرایش اطلاعات خود با انتخاب گزینه الف اقدام کنند.

افراد متقاضی سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، باید طی زمان ۳ تا ۵ شهریور ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دهند. برای این کار گزینه ب را انتخاب کرده و ثبت نام را نهایی کرده و کد رهگیری دریافت کنند. سپس در همان زمان از طریق گزینه الف با وارد کردن کد رهگیری نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام کنند.

 سامانه دانشگاه به جای ۲۷ مرداد ماه، از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ شهریور ماه جهت ارسال اطلاعات داوطلبان فعال خواهد بود. در این راستا داوطلبان هماهنگی لازم را با دانشگاهها بعمل آورند.

آدرس کوتاه :