اطلاعیه بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه

اطلاعیه بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه

اطلاعیه بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود برای ثبت نام در بیست و هشتمین جشنواره دانشجویی نمونه به آدرس اینترنتی nemooneh.behdasht.gov.ir مراجعه و پس از تکمیل فرم فرآیند ثبت نام در جشنواره شرکت نمایید.

آدرس کوتاه :