اطلاعیه جشنواره مطهری

اطلاعیه جشنواره مطهری

اطلاعیه جشنواره مطهری

اعلام زمان و محل برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در سال ۱۴۰۰
چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در روزهای 29 تا 31 اردیبهشت 1400 در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

زمان بارگذاری اطلاعات فرایندهای برتر دانشگاهی برای شرکت در بخش کشوری از اول آذر 99 به مدت 2 هفته در سامانه مربوطه خواهد بود که آدرس آن متعاقبا اعلام خواهد شد. هر دانشگاه/ دانشکده مجاز است صرفا یک فرایند برتر را در هر یک از حیطه های شش گانه جشنواره برای رقابت در بخش کشوری جشنواره معرفی کند.

حیطه های شش گانه جشنواره به شرح ذیل است:

تدوین و بازنگری برنامه آموزشی

یاددهی و یادگیری

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)

مدیریت و رهبری آموزشی یادگیری الکترونیکی

طراحی و تولید محصولات آموزشی

توضیح اینکه هر فرایند تنها یکبار حق شرکت در جشنواره را خواهد داشت در صورت ارسال مجدد یک فرایند به جشنواره به هر شکل از مرحله داوری حذف خواهد شد.

آدرس کوتاه :