اطلاعیه رزرو غذا به صورت اینترنتی

اطلاعیه رزرو غذا به صورت اینترنتی

رزرو اینترنتی غذا
اطلاعیه رزرو غذا به صورت اینترنتی

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت رزرو غذا به صورت اینترنتی،به پورتال دانشکده علوم پزشکی خمین،یا لینک مستقیم  10.45.49.167 مراجعه نمایند.همچنین دانشجویان فقط تا پایان ساعت 24 روز پنجشنبه هر هفته  می توانند برای هفته آتی خود غذا رزرو کنند.

آدرس کوتاه :