اطلاعیه مسابقات کاراته دانشجویان

اطلاعیه مسابقات کاراته دانشجویان

اطلاعیه مسابقات کاراته دانشجویان

فدراسیون ملی ورزش های قهرمانی کشور در نظر دارد یک دوره مسابقه کاراته دانشجویان را در قسمت کاتای انفرادی در دو بخش پسران و دختران برگزار نماید.لذا دانشجویان داوطلب جهت شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی خود را به اداره تربیت بدنی دانشکده انتقال دهند.شرایط شرکت در مسابقه به این شرح است:

۱- این مسابقات در دو رده ی کمربندی (زیر قهوه ای) (قهوه ای ، مشکی ) برگزار می شود.
۲-دانشگاه ها محدودیتی در معرفی تعداد نفرات ندارد.
۳-مسابقات در چهار سبک شوتوکان، شیتوریو، واردوریو و جودوریو برگزار می گردد.
۴-زمان معرفی دانشجویان باید حتما رده کمربندی ایشان طرف دانشگاه مربوطه تایید گردد.
۵-جداول وگروه بندی مسابقات وهمچنین زمان ونحوه برگزاری مسابقات پس از معرفی دانشجویان وبراساس تعداد شرکت کنند توسط مسئولین برگزاری مشخص وبه اطلاع دانشگاه های شرکت کننده خواهد رسید.
۶-در رده کمربند زیر قهوه ای کاتاروها فقط مجاز به اجرای کاتای پایه می باشند.
۷-رده کمربند قهوه ای ‌و مشکی اجرای کاتا به صورت آزاد بوده وکاتارو مجاز به تکرار یک کاتا نمی باشد.

آدرس کوتاه :