اطلاعیه نشریات دانشجویی

اطلاعیه نشریات دانشجویی

اطلاعیه نشریات دانشجویی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به همکاری با نشریات دانشجویی می رساند،   با آقای خدائی کارشناس فرهنگی و دانشجویی دانشکده هماهنگی های لازم را بعمل آورید.شماره تماس 08646221534 داخلی 107

آدرس کوتاه :