انتشار یکصد و سی و سومین شماره هفته نامه خبری مفدا

انتشار یکصد و سی و سومین شماره هفته نامه خبری مفدا

انتشار یکصد و سی و سومین شماره هفته نامه خبری مفدا

یکصد و سی و سومین شماره هفته نامه خبری مفدا منتشر شد.در این شماره مهمترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی،صنفی،دانشجویی،آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بازه زمانی 13 تا 26 خرداد ماه 1399 منتشر شده است.

دریافت خبرنامه

آدرس کوتاه :