برگزاری مسابقات آنلاین قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

برگزاری مسابقات آنلاین قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

برگزاری مسابقات آنلاین قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

باشیوع ویروس کوید 19 و عدم برگزاری المپیادها و مسابقات ورزشی دانشجویی به شکل حضوری در سطح کشور، تربیت بدنی اداره کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در حوزه ورزشهای قهرمانی در نظر دارد مسابقات قهرمانی شطرنج آنلاین دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در دو بخش دختران و پسران برگزار نماید.جهت دیدن مقررات فنی این مسابقات اینجا کلیلک کنید.

مقررات فنی مسابقات آنلاین شطرنج دانشجویان

آدرس کوتاه :