تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 99-98

تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 99-98

تقویم دانشگاهی
تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 99-98

تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 98-99

عنوان از تاریخ تا تاریخ
انتخاب واحد 98/06/12 98/06/22
شروع کلاس ها 98/06/23 -
حذف و اضافه 98/07/06 98/07/07
حذف اضطراری 98/09/16 98/09/16
پایان کلاس ها 98/10/19  
زمان برگزاری امتحانات 98/10/21 98/11/03

 

دریافت فایل تقویم نیمسال

آدرس کوتاه :