تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

تقویم دانشگاهی
تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 98-99

عنوان از تاریخ تا تاریخ
انتخاب واحد 98/11/03 98/11/11
شروع کلاس ها 98/11/12
حذف و اضافه 98/11/26 98/11/27
حذف اضطراری 99/02/21 99/02/21
پایان کلاس ها 99/03/22
زمان برگزاری امتحانات 99/03/24 99/04/04

 

 

آدرس کوتاه :