جشنواره کتاب خوانی رضوی

جشنواره کتاب خوانی رضوی

جشنواره کتاب خوانی رضوی

در راستای ترویج فرهنگ مطهر رضوی و به منظور گسترش مطالعه کتابهای مرتبط با سیره پاک ائمه معصومین (ع) به ویژه زندگی منور هشتمین امام معصوم یک دوره جشنواره با عنوان کتابخوانی رضوی برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :