جشن فارغ التحصیلی ویژه دانشجویان ورودی 1394 دانشکده علوم پزشکی خمین

جشن فارغ التحصیلی ویژه دانشجویان ورودی 1394 دانشکده علوم پزشکی خمین

جشن فارغ التحصیلی ویژه دانشجویان ورودی 1394 دانشکده علوم پزشکی خمین

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 1394 در رشته های پرستاری ، هوشبری و اطاق عمل با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین، مدیر دانشجویی و فرهنگی ،  اساتید، پرسنل و جمعی از خانواده های دانشجویان در سالن فرهنگسرای شهرستان خمین برگزار گردید. در این مراسم از نفرات برتر و دانشجویان نمونه تجلیل بعمل آمد.

آدرس کوتاه :