جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)

جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)

جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)
جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)

مراسم محفل انس با قرآن کریم و جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) به همت مدیریت فرهنگی دانشجویی، دفتر نهاد رهبری، بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت با حضور دکتر جواهری در دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار گردید.

آدرس کوتاه :