دریافت وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم سال 1398 دانشکده علوم پزشکی خمین

دریافت وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم سال 1398 دانشکده علوم پزشکی خمین

دریافت وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم سال 1398 دانشکده علوم پزشکی خمین

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند،جهت دریافت وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم سال 1398 به پرتال تسهیلات دانشجویی
http://portal.srd.ir/login.aspx?univ=409

مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.

همچنین ارائه تعهد محضری ،شماره حساب بانک تجارت به نام خود دانشجو به همراه کپی حکم کارگزینی ضامن (رسمی،پیمانی)یا کپی پروانه کسب به دفتر امور رفاهی نزد آقای مختاری الزامی می باشد.

وام مسکن به دانشجویانی تعلق می گیرد که ساکن خوابگاه نباشند و اجاره نامه خود را جهت ثبت نام تحویل اداره رفاه(آقای مختاری) دهند.

🔸زمان ثبت نام از تاریخ 1398/11/12 لغایت 1398/11/23 خواهد بود و  به علت محدودیت زمانی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

آدرس کوتاه :