راه اندازی سامانه خود اظهاری بسیج ملی کنترل فشار خون

راه اندازی سامانه خود اظهاری بسیج ملی کنترل فشار خون

راه اندازی سامانه خود اظهاری بسیج ملی کنترل فشار خون

سامانه خود اظهاری و ثبت اندازه فشار خون به نشانی salamat.gov.ir راه اندازی شد.این سامانه برای ثبت اندازه فشار خون توسط افراد یا در ایستگاه های سنجش فشار خون توسط سنجشگران داوطلب در سراسر کشور راه اندازی شده است.

برای ثبت اندازه فشار خون کافی است افراد به نشانی این سامانه مراجعه کرده و پس از وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد، در آنجا نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده و همچنین ثبت اندازه فشار خون خود و یا نزدیکان اقدام نمایند.

همچنین گفتنی است طرح بسیج ملی کنترل فشار خون از 27 اردیبهشت تا 15 تیر ماه در سراسر کشور برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :