سلسله وبینارهای آموزشی مالکیت فکری

سلسله وبینارهای آموزشی مالکیت فکری

سلسله وبینارهای آموزشی مالکیت فکری

برنامه وبینارهای آموزشی در تیرماه سال جاری

(برنامه وبینارهای ماه های آتی متعاقباً اعلام خواهد شد )

دستورالعمل شرکت در سلسله وبینارهای آموزشی

ردیف عنوان دوره زمان ساعت برگزاری لینک ثبت نام کد ثبت نام(با حروف کوچک)
1 آشنایی با مالکیت فکری 7 تیرماه 10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/88 Wb0704991vb
2 پتنت ابزاری برای حفاظت از نوآوری های فناورانه  8 تیرماه 10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/89 wb0804991vb
3 ثبت اختراعات حوزه سلامت  9 تیرماه 10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/90/ wb0904991vb
4 جستجوی پتنت  11 تیرماه 10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/91/ wb1104991vb
5 آشنایی با پایگاه patentscope  14 تیرماه  10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/92/ wb1404991vb
6 آشنایی با پایگاه Lenz 16 تیرماه  10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/93/ wb1604991vb
7 آشنایی با مالکیت فکری 22 تیرماه 10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/96/ wb2204991vb
8 گیاهان دارویی و دانش سنتی  28 تیرماه 10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/94/ wb2804991vb
9 مسیر ملی حفاظت از اختراعات  30 تیرماه 10 الی 12 https://patentoffice.ir/workshop/95/ wb3004991vb

 

آدرس کوتاه :