فراخوان جشنواره دانشجویی

فراخوان جشنواره دانشجویی

فراخوان جشنواره دانشجویی

فراخوان جشنواره دانشجویی در زمینه ساخت کلیپ،نقاشی و کاریکاتور و طراحی پوستر در خصوص کووید ۱۹ و مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان برگزار می گردد

 
آدرس کوتاه :