متقاضیان شرکت در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی

متقاضیان شرکت در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی

متقاضیان شرکت در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی

دریافت فایل

 اعلام تمدید مهلت ثبت نام جدید متقاضیان جذب هیات علمی - فراخوان شانزدهم

  با توجه به درخواست های متعدد متقاضیان ثبت نام شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی، متقاضیانی که موفق به ثبت نام و دریاقت کد رهگیری نشده اند می توانند در روز یکشنبه  مورخ 1398/11/06 از ساعت 8 لغایت 12 جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی  https://ippapp.behdasht.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام جدید اقدام نمایند. لازم به ذکر است جهت ثبت نام متقاضیان و دریافت کد رهگیری،  با توجه به زمانبر بودن ارسال مدارک، الزام  ارسال مدارک حذف شده و متقاضیان می توانند پس از دریافت کد رهگیری نسبت به تکمیل مدارک به مدت یک هفته تا تاریخ 1398/11/13 اقدام نمایند. در صورتیکه پس از یک هفته مدارک ناقص بارگزاری گردد بررسی توسط دانشگاهها صورت نمی پذیرد. این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 

آدرس کوتاه :