مراسم روز درختکاری در دانشکده علوم پزشکی خمین

مراسم روز درختکاری در دانشکده علوم پزشکی خمین

مراسم روز درختکاری در دانشکده علوم پزشکی خمین

به مناسبت روز درختکاری مراسمی با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین ،مسئولین ، پرسنل و عده ای از دانشجویان این دانشکده با کاشت نهال در تاریخ 15 اسفندماه برگزار گردید.