مسابقه کشوری عکس و فیلم با موضوع دورکاری،آموزش مجازی و تدریس برخط

مسابقه کشوری عکس و فیلم با موضوع دورکاری،آموزش مجازی و تدریس برخط

مسابقه کشوری عکس و فیلم با موضوع دورکاری،آموزش مجازی و تدریس برخط

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به برگزاری مسابقه عکس و فیلم ویژه دانشجویان،اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور کرده است.موضوع مسابقه دور کاری،آموزش مجازی و تدریس برخط است و به سه اثر برتر از نظر هیأت داوران جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.مهلت ارسال آثار 31 خرداد ماه و زمان اعلام برندگان 30 تیر ماه 1399 خواهد بود.هر شرکت کننده فقط مجاز است یک عکس . یک فیلم ارسال کند.تنها کانال دریافت عکس و فیلم آدرس ایمیل eball@rums.ac.ir می باشد و مهلت ارسال آثار قابل تمدید نمی باشد.

آدرس کوتاه :