همایش علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره امام علی (ع)

همایش علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره امام علی (ع)

همایش علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره امام علی (ع)

علاقمندان به شرکت در این همایش تا ۱۶ بهمن ماه فرصت دارند تا آثار و مقالات خود را به دبیرخانه همایش به نشانی الکترونیکی  www.espconf.uast.ac.ir ارسال نمایند.

این همایش در سه محور علل و زمینه‌های فقر، پیامدها و آسیب‌های فقر در جامعه و راهکارهای کاهش فرهنگ فقر در جامعه مورخ ۹۹/۱۲/۶ و در آستانه میلاد امیرالمومنین برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :