کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی

برگزاری کرسی آزاد اندیشی به مناسبت 9 دی ماه در دانشکده علوم پزشکی خمین
کرسی آزاد اندیشی

بمناسبت 9 دی ماه کرسی آزاد اندیشی با موضوع بصیرت افزایی در دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار شد.سخنران این جلسه دکتر صدیقی ضمن گرامیداشت این روز تاریخی به بیان مسائل سیاسی روز جامعه و پاسخگویی به سوالات برخی از دانشجویان پرداخت.همچنین در این نشست مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار شد.