یکصد و چهل و نهمین شماره خبرنامه مفدا

یکصد و چهل و نهمین شماره خبرنامه مفدا

یکصد و چهل و نهمین شماره خبرنامه مفدا

یکصد و چهل و نهمین شماره خبرنامه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت که شامل اخبار، رویدادها و فعالیتهای شاخص فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در بازه زمانی 3 لغایت 14 دی ماه می باشد، منتشر گردید.مطالب و اخبار منتشر شده در این هفته نامه گلچینی از مهمترین اخبار فعالیتها و برنامه های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.

دریافت خبرنامه

آدرس کوتاه :