دومین همایش بین المللی فراورده های حلال

دومین همایش بین المللی فراورده های حلال

دومین همایش بین المللی فراورده های حلال

دومین همایش بین المللی فراورده های حلال

۲۴ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ - تبریز

ثبت نام از طریق پایگاه اطلاعاتی :

آدرس کوتاه :