قرائت جزء خوانی قرآن کریم

قرائت جزء خوانی قرآن کریم

مراسم قرائت جزء خوانی قرآن کریم با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده علوم پزشکی خمین در نمازخانه مجتمع آموزشی زینب کبری(س).
قرائت جزء خوانی قرآن کریم

جزء خوانی قرآن کریم

قرائت قرآن

آدرس کوتاه :