اداره تربیت بدنی

معرفی اداره تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی : سعید مظاهری

سمت : کارشناس فرهنگی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم حسابداری

 

شرح وظایف اداره تربیت بدنی : 

1-    تهیه امکانات و اماکن ورزشی جهت تمرینات ورزشی دانشجویان و کارکنان در رشته های مختلف

2 -  عقد  قرار داد با افراد و ادارت و سازمانها در خصوص آموزش و تهیه امکانات ورزشی .

3-   برگزاری کلاسهای آموزشی و تمرینی کارکنان ، داانشجویان و فرزندان کارکنان .

4-   برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی جهت دانشجویان و کارکنان

5-  برگزاری اردوهای ورزشی داخل استان و خارج  استان .

6-   برقراری ارتباط فرهنگی ورزشی و علمی با دیگر موسسات خصوصاً سازمان تربیت بدنی و وزارتخانه

7- اجراء برنامه های متنوع ورزشی

8- شرکت تیمهای ورزشی دانشگاه در مسابقات المپیاد دانشجویی سراسر کشور .

9- برگزاری برنامه های فوق برنامه ورزشی

10- برگزاری مسابقات منطقه ای کشور

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴  داخلی  ۱۲۳