اداره رفاه

معرفی کارشناس :

نام و نام خانوادگی : ظَهیر مختاری

سمت : کارشناس امور دانشجویی

 

رئوس فعالیت های اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی

1. پرداخت وام کمک هزینه تحصیلی دانشجویان

2. پرداخت وام کمک هزینه مسکن دانشجویان

3. پرداخت وام ضروری به دانشجویان در قالب اعتبارات ابلاغی

4. پرداخت وام شهریه (تبصره 2) به دانشجویان متقاضی

5. پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل ساکن در خارج از خوابگاه

6. پرداخت وام خرید کالا به دانشجویان متقاضی

7. انجام امور مربوط به تسویه حساب دانش آموختگان و دانشجویان انتقالی ، جابجایی ، اخراجی و میهمان و صدور فرم میزان بدهی آنان به صندوق رفاه دانشجویان

8. انعقاد قرارداد با بیمه خدمات درمانی استان و انجام امور مربوط به بیمه درمانی دانشجویان متقاضی

9. انعقاد قرارداد بیمه حوادث گروهی کلیه دانشجویان

10.انجام امور مربوط به پرداخت وام از صندوق قرض الحسنه دانشجویی ولایت

11.انجام امور مربوط به پرداخت وام از بنیاد علوی

12.صدور مجوز انجام کاردانشجویی دانشجویان در بیمارستان ها تابعه

13.گشایش حساب بانکی گروهی جهت دانشجویان جدیدالورود

14.درخواست صدور مجوز موکول بدهی مقطع قبل، مجوز مشروط و تسویه حساب جهت دانش آموختگان قدیم و جدید

15.ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود در مهرماه و بهمن ماه

16.صدور انواع گواهی و معرفی نامه های مورد نیاز دانشجویان جهت درمان و ....

17.انجام مکاتبات اداری با سایر ادارات و دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات

 

ورود به پورتال تسهیلات رفاهی

 

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴  داخلی  ۱۰۷