کانون قرآن و عترت

معرفی کانون قرآن و عترت

نام و نام خانوادگی :  سمیرا شکری

سمت : 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

رئوس فعالیت کانون قرآن و عترت

1- توسعه و گسترش فرهنگ قرآن و عترت با تأیید بر حوزه معاونت دانشجویی

2- برگزاری کلاسهای آموزشی قرآن در سطوح مختلف (روخوانی، روانخوانی و صحت نماز، تجوید و صوت و لحن –حفظ و تفسیر)  در سطح دانشجویان و در صورت امکان کارکنان و اعضاء هیئت علمی

3- برگزاری کلاسهای آموزشی تفسیر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در سطح دانشجویان و در صورت امکان کارکنان و اعضاء  هیئت علمی

4- ارتقاء سطح کیفی و تشویق دانشجویان برتر در مسابقات دانشگاهی استانی سراسری و علمی

5- تشکیل و فعال سازی کانونهای قرآن و عترت در دانشکده ها و خوابگاه ها و جذب دانشجویان برای فعالیت در این کانون ها

6- حمایت و همکاری با دیگر متولیان فرهنگی دانشگاه در تشکیل کانون های مرتبط با اهل بیت و عترت از قبیل کانون مهدویت،  هیأت مذهبی و ...

7- اجرای مأموریت های محوله مدیریت در برگزاری جشنواره های قرآنی و محافل انس با قرآن در سطح دانشگاه

8- نظارت بر شکل گیری و حمایت از برنامه های گروههای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه قرآن و عترت در بین دانشجویان

9- پیگیری مصوبات و مأموریتهای محوله ستاد اقامه نماز به معاونت دانشجویی (شرح وظایف اعضاء ستاد مصوب 3/4/1387)

10- پیگیری تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه و همکاری در اجرای مأموریتهای محوله از سوی ستاد به معاونت فرهنگی و دانشجویی

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴  داخلی  ۱09