ارزیابی و ارزشیابی

 

 راهنمای ارزشیابی درونی وزارت

 روند ارزشیابی تحت وب

معرفی واحد ارزشیابی

 

این واحد بر آن است تا با استفاده از شیوه های نوین، ابزارها، فرمها و نرم افزار های ارزشیابی،در راستای سنجش توانائی های آموزشی اعضای هئیت علمی و ارتقاء توانمند یهای تدریس آنان اقدام نموده و با انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه ارزشیابی و استفاده از نتایج تحقیقات در بهبود روش ارزشیابی گام بردارد .

اهداف

۱- توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی اساتید

۲- بهبود روند ارزشیابی مدرسین

۳- ارائه بازخورد به اعضاء هیئت علمی و مسئولین دانشگاه

فعالیت ها

- طراحی انواع فرمهای ارزشیابی اساتید

- تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فرمهای ارزشیابی اساتید

 

- ارائه بازخورد لازم به اساتید و مسئولین زیربط

- تهیه نرم افزار و وسایل کامپیوتری لازم جهت تجزیه و تحلیل داده های ارزشیابی

 

  سیستمی که مرکز برای ارزشیابی اعضای هیأت علمی بکار می گیرد به سه بخش عمده تقسیم می گردد:

 

  الف) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران ( شامل : دانشجویان، کارآموزان، کارورزان و دستیاران )

 

  ب) ازرشیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیریت( شامل: مدیر گروه ، رئیس و معاون آموزشی دانشکده، معاون آموزشی مراکز آموزشی درمانی )

 

  پ) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط همتایان

ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران نیز خود به دوقسمت عمده تقسیم می گردد:

 

  1) ارزشیابی اعضای هیأت علمی علوم پایه

 

  2 ) ارزشیابی اعضای هیأت علمی بالینی

 

  از سال تحصیلی 1396 ارزشیابی اساتید به صورت الکترونیکی و با استفاده از نرم افزار ارزشیابی تحت وب (سما) انجام می شود. این سیستم ارزشیابی اساتید محیطی کاملاً مبتنی بر وب است که کلیه امور ارزشیابی استاد از جمله : گروه بندی سؤالات، تعریف پاسخهای مختلف، طراحی فرمهای متنوع، تعریف دوره های ارزشیابی، ارائه فرمها به دانشجویان به تفکیک دانشگاه، دانشکده، عملی یا نظری بودن درس و...، ارائه گزارشات و کارنامه اساتید و... توسط این سیستم مدیریت می شود. علاوه بر قابلیتهای فوق، این سیستم دارای مزیت دیگری نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه می باشد و آن اینکه سیستم مذکور به دلیل یکپارچه بودن با سیستم مدیریت آموزش سما علاوه بر جلوگیری از ورود مجدد اطلاعات و صرفه جویی در هزینه های مرتبط، با لغو مجوز انتخاب واحد و یا محدودیتهای آموزشی (در صورت درخواست دانشگاه) برای دانشجویانی که در نظرسنجی شرکت نکرده اند، درصد شرکت دانشجویان را در ارزشیابی اساتید تا حد قابل توجهی افزایش می دهد .

معرفی ارزشیابی

 

ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی هستند. ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقای اثربخشی برنامه می‌باشد و یکی از جنبه‌های مهم در فرایند فعالیت‌های آموزشی است و این امکان را فراهم می‌سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها، گام‌های مناسب برداشته شود. متخصصان ارزشیابی مراکز توسعه آموزش ضمن معرفی شیوه‌ها و روش‌های مناسب برای ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه‌ها و همچنین در زمینه‌ی تهیه و معتبرسازی آزمون‌ها و ارزیابی‌های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می‌کنند.