ارسال ریز نمرات به موسسات و دانشگاه های خارج از کشور

قابل توجه کلیه دانش آموختگان مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی ( پیوسته  ناپیوسته ) که متقاضی ارائه ریز نمرات تفکیکی به دانشگاه ها و موسسات خارج از کشور می باشند.

 

  در صورتیکه متقاضی دریافت ریز نمرات پایان تحصیلات خود به تفکیک نام درس-  ساعت- واحد -نمره – امتیاز و ...... برای ارائه به دانشگاه ها و موسسات خارج از کشور هستید ابتدا برای دریافت دانشنامه و ریز نمرات خود به سامانه دانش آموختگان مراجعه نموده تا دانشنامه و ریز نمرات صادر گردد سپس برای دریافت ریز نمرات تفکیکی متن زیر را  تهیه نموده و به آدرس amuzesh@khomeinums.ac.ir ارســال نمایید .  اداره دانش آموختگان صرفاً برای یکبــار و با فرمت صادر شده توسط خدمات ماشینی ، ریز نمرات تفکیکی  را صادر نموده و از طریق پست پیشتاز به آدرسی که در فرم درخواستی ارائه نموده اید ارسال خواهد  نمود .

 

 

 

                  مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه

                         با سلام - اینجانب:........ ........................     دانش آموخته رشته: ................................... سال: .............................. مقطع :................................. هم اکنون متقاضی دریافت

ریزنمرات تفکیکی خود جهت ارائه به کشور ..................... میباشم . خواهشمندم دستور اقدام لازم مذول فرمایید. 

 

                       

 

آدرس دقیق پستی : 

 

شماره تلفن همراه:

 

 

                                                                        

تلفن تماس: 46221534-086 داخلی 112 ( خانم شاهپری)