اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

کارشناس اطلاع رسانی پزشکی:

زهرا کریمی آذر

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴

دورنگار : ۴۶۲۲۶۰۰۷-۰۸۶

 

 کتابخانه مرکزی

 کتابخانه دیجیتال

 اداره علم سنجی

 اداره انتشارات

 ترجمان دانش