انجمن های علمی

معرفی اداره انجمن های علمی : 

نام و نام خانوادگی : فریده کریم زاده

سمت : کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم اجتماعی

 

رئوس فعالیت های اداره انجمن های علمی :

1- مناظره و نقد علمی هم اندیشی و نشست های تخصصی 

2- مطالعات و پژوهش های علمی 

3- نشر و ترویج یافته های علمی  نشر و ترویج یافته های علمی 

4-نشر و ترویج یافته های علمی  

5- برگزاری دوره های آموزشی تقویتی، تکمیلی و تشکیل کارگروه های تخصصی، همایش، کنفرانس ها و جشنواره ها

6- استفاده از ظرفیت های رسانه مجازی در حوزه علم و فناوری

فایل آیین نامه انجمن های علمی

 

اسامی دبیران انجمن علمی

ردیف نام انجمن علمی اسامی دبیران انجمن های علمی
1 انجمن علمی اتاق عمل لیلا حسن زاده
2 انجمن علمی علوم آزمایشگاهی امیر حسین مدرسی
3 انجمن علمی پرستاری ابوالفضل درخشان

 

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴  داخلی  ۱۰۷