معرفی بسته

ناظر به :

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
  • سیاست 12 : تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی ( آموزش پژوهی )


خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • ترسیم نقشه راه تحول 20 ساله آموزش علوم پزشکی در راستای کسب مرجعیت علمی
  • شفاف سازی شاخص های کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
  • تبیین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تحقق مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
  • تبیین نقش سازمان ها و نهادهای دخیل در کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

 

اهداف و وظایف بسته مربوطه:

1) طراحی نقشه راه حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی دانشکده

2) تدوین سند آینده‌نگاری در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز

3) تقویت ظرفیت‌های دانشکده در جهت کسب مرجعیت علمی در حیطه‌های اولویت‌دار

4) شرکت در جلسات کارگروه منطقه‌ای مرجعیت علمی کلان منطقه 6 آمایشی کشور