نقشه سایت

تولید محتوای آموزش مجازی

نرم افزارهای تولید محتوای MultiMedia

 

دریافت فایل pdf مولتی مدیا با Powerpoint

 

ویدیو آموزش صداگذاری بر روی پاورپوینت

 

لینک دانلود نرم افزار Snagit

آموزش تولید محتوا با  Snagit - قسمت اول

آموزش تولید محتوا با  Snagit - قسمت دوم

آموزش تولید محتوا با  Snagit - قسمت سوم

 

لینک دانلود نرم افزار Camtasia

فایل pdf تولید محتوا با  Camtasia

ویدیو آموزش تولید محتوا با Camtasia

 

لینک دانلود نرم افزار Studio

ویدیو راهنمای نصب برنامه

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت اول

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت دوم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت سوم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت چهارم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت پنجم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت ششم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت هفتم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت هشتم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت نهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت دهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت یازدهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت دوازدهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت سیزدهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت چهاردهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت پانزدهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت شانزدهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت هفدهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت هجدهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت نوزدهم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت بیستم

آموزش تولید محتوا با  Studio - قسمت بیست و یکم

 

لینک دریافت نرم افزار Storyline

آموزش تولید محتوا با  Storyline - قسمت اول

آموزش تولید محتوا با  Storyline - قسمت دوم

آموزش تولید محتوا با  Storyline - قسمت سوم

آموزش تولید محتوا با  Storyline - قسمت چهارم

آموزش تولید محتوا با  Storyline - قسمت پنجم

آموزش تولید محتوا با  Storyline - قسمت ششم

 

آموزش تولید محتوا با  AnyMP4