نقشه سایت

درباره ما

معاونت تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خمین به دلیل تازه تأسیس بودن این دانشکده در معاونت آموزش، تحقیقات، فرهنگی و دانشجویی ادغام شده است و از مرداد ماه ۱۳۹۵ به دنبال استقلال دانشکده از دانشگاه علوم پزشکی اراک فعالیت خود را شروع نمود.این حوزه با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش و فناوری در توسعه همه جانبه و به لحاظ نیاز و موقعیت فعلی کشورمان به تولید علم و ممارست بر آن، مصمم است در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت ها و کشفیات، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی را فراهم نماید و در نهایت با به کارگیری نتایج تحقیقات برای ایجاد تغییر مناسب، استفاده رسمی و عینی مؤثر آن را فراهم گرداند. معاونت تحقیقات دانشکده تسهیلات لازم برای شرکت دانشگاهیان در مجامع علمی داخلی و خارجی را فراهم نموده است. همچنین سعی دارد با برگزاری سمینارها و کنگره ها، دعوت از اساتید و محققین در خصوص تبادل اطلاعات علمی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی به منظور تقویت بنیه علمی پژوهشی دانشکده تلاش نماید. معاونت تحقیقات و فناوری، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه پژوهش دانشکده را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های پژوهشی دانشکده و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان و کارکنان، بخشی از فعالیت های این معاونت است.

اهداف راهبردی :

اجرای سیاستهای کلی و مصوب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت

بسط و توسعه ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی منطقه ای، ملی و جهانی

بسط و توسعه اخلاق مداری در انجام تحقیقات دانشگاهی

سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت سیستم آمار و اطلاع رسانی دانشکده

هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش

بهینه سازی استفاده از بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش ها و حمایت از پژوهشگران

 هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده و مراکز تحقیقاتی

اهداف عملیاتی:

برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در دانشکده و سایر مراکز تحقیقاتی

بهره گیری از نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی.

 توسعه مرکز رشد و حمایت از طرح های فناورانه محققان دانشکده  در حوزه سلامت

 شکل گیری دفتر ارتباط با صنعت و حمایت از تحقیقات بر گرفته از نیاز صنایع

حمایت از کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور تربیت پژوهشگران دانشجویی و فرهنگ سازی ارتقا پژوهش محور

حمایت از طرح های دانشجویی محصول محور و برگرفته از نیاز دانشکده  و استان

توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات و فناوری در سطح دانشکده و شهرستان

حمایت از مراکز تحقیقاتی و ایجاد و توسعه پژوهشکده ها

چشم انداز: معاونت تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خمین بر آن است که با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی و فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری جزو دانشکده  های مطرح همتراز خود درسطح کشور در پنج سال آینده باشد.