دفتر استعدادهای درخشان

معرفی دفتر استعدادهای درخشان

یکی از وظایف اصلی دانشگاه که به عنوان یک نکته قوت محسوب می‌شود و آموزش دانشگاه با تمرکز بر آن در نظر دارد کارکرد مطلوب‌تری در توسعه سلامت و پزشکی ارائه نماید، توجه به استعدادهای درخشان و نخبه پروری است که علاوه بر تامین بدنه کارشناسی قوی و مطمئن در حیطه سلامت و پزشکی بتواند سیستم های خبره ای را ایجاد نماید. موتور محرکه جوامع پرشتاب، نخبگان و انسان‌های باهوش هستند و ارزش افزوده ملی این ملل به ظهور پدیده های انسانی نادر و خارق العاده ای که با تراوشات ذهنی، جامعه خویش را به خودباوری، استقلال و توسعه پایدار سوق می‌دهند. دفاتر استعدادهای درخشان جای پایی برای حضور و سکویی برای جهش انسان‌هایی است که می خواهند توانایی خود را عرضه نمایند، برای انان که می‌خواهند نشان دهند که ما می توانیم. واحد استعداد درخشان شاخه‌ای از مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه می باشد که برای اولین بار در سال 1385 تأسیس گردید و در ابتدا با تدوین آیین نامه داخلی فعالیت نمود و هم اکنون فعالیت‌های خود را با پوشش 100 درصدی آیین نامه‌های وزارت متبوع ادامه می‌دهد.

 هدف کلی این دفتر فراخوان و جذب جوانان پر توان و نخبه می‌باشد تا با فراهم نمودن فرصت حداکثر رشد شناختی و خودباوری را در این عزیزان به وجود آورد.

 

 

 منابع حیطه های استدلال بالینی و تفکرعلمی در علوم پایه

 منابع کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم

 

 

 شرح وظایف و اعضاء کمیته استعدادهای درخشان

 

معرفی المپیاد علمی دانشجویی

روش آموزش سنتی در دانشگاه ها در بیشتر مواقع مخلوطی از اطلاعات و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می‌دهد، اما آنان را در تجزیه و تحلیل، اولویت بندی و سازماندهی دانش نو‌ظهور که لازمه تفکر انتقادی بوده و منجر به یادگیری موثر و با معنی خواهد گشـت، به حال خود می‌گذارد. یکی از روشهای رفع این نقیصه طراحی مسابقه‌ای کشوری است که مهارت حل مساله به صورت تیمی جزء ارزشهای آن باشد. المپیاد باعث افزایش اعتماد به نفس دانشجویان می شود و به انتخاب شغل آینده‌شان کمک می کند. این امر نشان می‌دهد که شرکت در مسابقات علمی می‌تواند به رشد فردی و حرفه‌ای فرد کمک کند. با توجه به تفاهم به وجود آمده در میان اکثر دانشگاه ها و مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر و استدلال بین دانشجویان علوم پزشکی، هم اکنون بستر مناسبی برای برگزاری این المپیاد فراهم آمده است.

 فایل آئین نامه المپیاد علمی دانشجویی

 

 

 منابع حیطه های استدلال بالینی و تفکرعلمی در علوم پایه

 منابع کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم

 

 

 شرح وظایف و اعضاء کمیته المپیاد دانشجویی