مدارک لازم جهت صدور تاییدیه تحصیلی

  1.  استعلام از سازمان درخواست کننده.
  2. تصویر کارت ملی (پشت و رو).
  3. تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت (برای آقایان- پشت و رو).
  4. تصویر کلیه صفحات شناسنامه 

(در صورتی که بعد از فراغت از تحصیل در مشخصات شناسنامه تغییرایت ایجاد شده باشد، لازم است تصویر کلیه صفحات شناسنامه به تایید دفترخانه محضری برسد).

5. تصویر گواهی پایان خدمت و یا معافیت از طرح نیروی انسانی (مشمول رشته های طرح دار).

6. تصویر گواهی تسویه حساب و یا تقسیط بدهی صندوق رفاه دانشجویان.

توجه: به منظور دریافت گواهی فوق بایستی با شماره تلفن:08646221534 داخلی 112 خانم شاهپری- مسئول اداره دانش آموختگان دانشگاه تماس حاصل نموده و در صورت ارسال گواهی فوق، تاییدیه تحصیلی صادر خواهد شد.