مدیر گروه فوریت های پزشکی

مدیر گروه :

سرکار خانم اشرف صالحی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی

گروه فوریتهای پزشکی، دانشکده علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

آدرس، محل کار : خمین – بلوار قدس- مجتمع آموزشی حضرت زینب- دانشکده علوم پزشکی خمین

آدرس پست الکترونیک کار: ashraf.salehi@khomeinums.ac.ir

 

آدرس پست الکترونیک شخصی: najm54@yahoo.com