معرفی دبیر شورای انضباطی

معرفی دبیر شورای انضباطی

نام و نام خانوادگی : عبداله خدائی

سمت : کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم تربیتی

 

رئوس فعالیت های شورای انضباطی

1- رسیدگی به تخلفات دانشجویان

2- رسیدگی به کلیه شکایات ویا گزارشات واصله در خصوص دانشجویان

3- دعوت از دانشجوی متخلف جهت تحقیق، مصاحبه و تفهیم تخلف

4- اعلام نظر به کمیته تامین وتوزیع نیروی انسانی در خصوص دانشجویان فارغ التحصیل 

5- اعلام نظر در خصوص در خواستهای میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویان اعلام نظر در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه کشوری (درکلیه رشته ها و سهمیه ها)

6- نظارت براجرای آئین نامه انضباطی وبرخورد با تخلفات دانشجویی

 

 شیوه نامه شورای انضباطی

 

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴