معرفی واحد پژوهش در آموزش

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که ارتقاء کمی و کیفی سطح آموزشی دانشگاه می­باشد از سال ۱۳۷۸ تاسیس گردید تا از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش، هدفمند نمودن تحقیقات آموزشی و بسترسازی تصمیم گیری های آموزشی با استفاده از نتایج پژوهش های کاربردی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده­ها و دانشگاه­ها گام موثری در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح ملی و بین المللی بردارد.

این واحد بعنوان مغز متفکر مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه عمل نموده و در راستای ارائه ایده های جدید برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی گام بر می دارد و برای افزایش آگاهی اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش علوم پزشکی و انعکاس نظرات آنان و تحلیل مسائل و مشکلات موجود در زمینه فعالیت‌های آموزشی به پژوهشگران، عناوین پژوهش آموزشی متعددی را که بر اساس اولویت‌های آموزش دانشگاه تعیین شده است پیشنهاد می‌دهد تا با تعیین اولویت‌های عناوین پژوهش در آموزش، اساتید، دستیاران، دانشجویان و دیگر پژوهشگران قادر باشند در راستای اهداف آموزش دانشگاه پروژه‌های خود را ارائه دهند .

اهداف واحد پژوهش در آموزش:

 • تلاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش در بین اعضا هیئت علمی و دانشجویان
 • کمک به تقویت کمی و کیفی پژوهش
 • توسعه منابع علمی آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( افزایش کتب مورد نیاز آموزش پزشکی)
 • شناسایی معضلات و مشکلات آموزشی در سطح دانشکده
 • تهیه لیست اولویت‌های پژوهشی مربوط به حیطه آموزشی
 • اصلاح و تسریع روند تصویب طرح‌های پژوهش در آموزش
 • ارائه مشاوره به مجریان طرح‌های پژوهش در آموزش
 • برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور ارتقاء مهارت‌های پژوهشی دانشجویان و کارکنان در حیطه پژوهش در آموزش
 • برقراری ارتباط با کمیته تحقیقات دانشجویی در زمینه پژوهش در حیطه آموزش
 • تشویق اساتید جهت استفاده از روش‌های نوین آموزشی و نتایج پژوهش‌های قبلی
 • برگزاری ژورنال کلاب‌های آموزشی با رویکرد تقویت تفکر پژوهشی
 • تعیین گرنت آموزشی

توجه: بکارگیری نتایج طرح‌های پژوهش در آموزش

جهت استفاده بهینه از نتایج طرح‌های پژوهشی مرتبط با آموزش سیاست­های زیر مد نظر معاونت پژوهشی میباشد :

۱- اولویت‌های پژوهش در آموزش این معاونت براساس نیازهای معاونت و بر اساس نیازسنجی وسیعی که در قالب طرحی تحت عنوان «بررسی اولویت‌های پژوهش در آموزش در کلان منطقه 6 » صورت گرفت تعیین و تدوین شد. در تدوین اولویت‌ها سعی شد که اولویت‌های واقعی بر اساس نیازهای واقعی معاونت آموزشی تعیین و تدوین گردد بطوری که پس از اجرای هر طرح پژوهشی معضلی از این حوزه حل شود و نتایج بکار گرفته شود.

۲- از آنجایی که کانال تصویب طرح‌های پژوهش در آموزش واحد HSR معاونت آموزشی است و HSR از نظر ساختاری طرح‌های کاربردی بر اساس نیاز را تصویب می کند. نتایج طرح‌ها پس از انجام در خود معاونت آموزشی دانشگاه به کارگرفته می شوند.

۳- درصدی از بودجه طرح HSR پس از مشخص شدن کاربرد طرح به مجری پرداخت می گردد.

جهت تقویت طرح‌های ارائه شده و تسریع روند اجرایی طرح، مشاوران زیر جهت همکاری با مجریان طرح مشخص گردیده‌اند :

هسته کارشناسان مشاوره آموزش پزشکی

استاد مشاور

رشته و تخصص

روز مشاوره

ساعت مشاوره

جناب آقای غفاری

دانشجوی ارشد آموزش پزشکی

(کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون )

شنبه

13-11

جناب آقای عابدی

دانشجوی ارشد  آموزش پزشکی کارشناسی ارشد انگل شناسی

دوشنبه

13-11

جناب آقای اکبری

دانشجوی ارشد آموزش پزشکی

کارشناسی ارشد اطفال

چهارشنبه

13-11