لینک کارگاه های ضبط شده

کارگاه فرآیند جشنواره شهید مطهری

 

مشخصات کارگاه

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

لینک کارگاه

وبینار آشنایی با فرایند جشنواره آموزشی شهید مطهری

سرکار خانم دکتر ارجی

(عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه)

اعضای محترم هیات علمی

18 بهمن ماه 1400

Htttp://online.khomeinums.ac.ir/pkbm5e41zuzh/

 

وبینار روش های نوین تدریس

آقای دکتر نوروزی

(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

اعضای محترم هیات علمی

28 بهمن ماه 1400

Htttp://online.khomeinums.ac.ir/pgennbk7x71g/

 

 

 

لطفا برای باز کردن لینک فوق از طریق ویندوز اقدام نمایید.